Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/5/8/5867d9a0-bd7d-4d69-a5f5-69a676dd326e/veganskehody.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Chov hospodárskych zvierat vytvára viac skleníkových plynov ako doprava - Vegánske hody

Chov hospodárskych zvierat vytvára viac skleníkových plynov ako doprava

Živočíšna výroba sa podieľa na emisiách skleníkových plynov viac, ako všetky formy dopravy dokopy. Má na svedomí až 14,5% emisií spôsobených človekom.

Za posledné dekády sa dostali do povedomia ľudí informácie o škodlivosti dopravy a výfukových plynov pre životné prostredie a spolu s nimi rôznorodé výzvy a snahy o znižovanie jej dopadov na životné prostredie. Posledné správy však hovoria o tom, že sme doteraz prehliadali jeden ešte významnejší faktor, prispievajúci ku klimatickým zmenám ešte viac ako doprava – živočíšnu výrobu.

Živočíšna výroba, teda chov hospodárskych zvierat na mäso, mlieko, vajcia a iné, sa podieľa na človekom spôsobených emisiách skleníkových plynov až 14,5% podielom. K tomuto záveru dospela Potravinová a poľnohospodárska organizácia Organizácie spojených národov (FAO) v roku 2013. Vypočítali, že živočíšna výroba je zodpovedná za približne 7,1 miliárd ekvivalentu ton oxidu uhličitého (CO2e) ročne. Z tohto závratného množstva má 45% pôvod v pestovaní krmiva pre zvieratá (z čoho 9% pripadá na rozširovanie pastvín a polí pre pestovanie krmiva), 39% v trávení zvierat a 10% v rozkladaní hnoja. Zbytok pripadá na spracovanie a dopravu živočíšnych výrobkov.

Foto: ecologicalhoofprint.org

Porovnanie s emisiami skleníkových plynov všetkých foriem dopravy spolu, pochádza ešte z predchádzajúcej správy FAO z roku 2006, kedy pomocou odlišnej metodiky uvádzali emisie živočíšnej výroby dokonca na úrovni 18% a dopravy na úrovni 13% všetkých človekom spôsobených emisií skleníkových plynov. Týchto 13% emisií pripísaných doprave zahŕňa všetky formy dopravy, vrátane tej každodennej automobilovej, cez kamiónovú dopravu, leteckú dopravu, až po mamutie zaoceánske nákladné lode, nesúce tisícky lodných kontajnerov naprieč svetovými oceánmi.

Konzervatívny odhad?

Údaje o emisiách živočíšnej výroby, sú však podľa niektorých odborníkov konzervatívne a výrazne podhodnotené a niektoré odhady hovoria až o 51% podiely živočíšnej výroby na emisiách skleníkových plynov. Rozdiel v týchto odhadoch autori pripisujú prehliadaniu vplyvov, ako je dýchanie zvierat, využitie pôdy alebo podcenená tvorba metánu (CH4). Napríklad metán, alebo ľudovo povedané „kravské prdy“, je významný najmä z dôvodu jeho výrazne vyššej škodlivosti voči životnému prostrediu, než má oxid uhličitý. Jeho potenciál zohriatia planéty je v rozmedzí 100 rokov 21 násobne vyšší, a v rozmedzí 20 rokov dokonca až 72 násobne vyšší ako pri oxide uhličitom. Dýchanie zvierat sa zasa môže javiť ako zanedbateľný problém, avšak v roku 2013 žilo na zemi takmer 28 miliárd hospodárskych zvierat, čo už je množstvo, ktorého dýchanie dokáže zavážiť.

Živočíšna výroba tak z pohľadu emisií skleníkových plynov nepochybne tvorí problém, ktorý si vyžaduje zamyslenie a riešenie. Či už sa naň budeme nazerať s pohľadu nižších odhadov, ktoré sú aj napriek tomu natoľko masívne, že sú porovnateľné so všetkou dopravou vo svete, alebo budeme brať do úvahy vyššie odhady, ktoré živočíšnej výrobe pripisujú viac ako polovičný podiel zodpovednosti, sa pred nami vynára problém a zároveň veľká výzva. Aj Program OSN pre životné prostredie vo svojej správe konštatuje, že významné zníženie dopadov klimatických zmien bude možné, jedine pri celosvetovom odklone od stravovania sa živočíšnymi produktami.

Riešenie na tanieri

IMG_4510
Foto: Michal Babinčák a Janka stránska

Stojí tak pred nami akútny problém klimatických zmien, avšak odhalenie vplyvu živočíšnej výroby na ich rast, nám dáva zároveň obrovskú moc. Každý deň robíme rozhodnutie, či naše raňajky, obed, alebo večera, prispejú ku klimatickým zmenám, alebo nám budú pomáhať ich zvrátiť. Pri každom jednom jedle sa rozhodujeme, či budeme naďalej jesť živočíšne výrobky, ktoré masívne prispievajú ku klimatickým zmenám, alebo sa rozhodneme jesť pre lepší svet.

Pre viac informácií o dôsledkoch živočíšnej výroby, o vegánstve a o kampani #JemPreLepsiSvet, sledujte našu stránku www.veganskehody.sk

logo-banner3

Použité zdroje:
http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e.pdf – Livestock’s long shadow
http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
http://faostat3.fao.org/browse/Q/QA/E
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf

ZDIEĽAŤ