949

Daň z mäsa je neodmysliteľná, ak chceme poraziť klimatickú a zdravotnú krízu, hovorí výskum

„Dane z hriechu“ – je pravdepodobné, že v priebehu budúcich piatich až desiatich rokov práve ony odvrátia rýchly globálny nárast konzumácie mäsa, hovorí skupina investorov spravujúca viac ako 4 bilióny dolárov.

Z originálu „Meat taxes ‚inevitable‘ to beat health and climate crisis, says report“ od Damian Carrington publikovaného v The Guardian 11. decembra 2017, preložila pre OZ VEGÁNSKE HODY Izabela Rusková. Jazyková korektúra: NEOKOREKT.

Zdá sa, že zavedenie takzvaných „daní z hriechu“ na mäso je nevyhnutné, aby sa zabránilo obrovskému dosahu jeho produkcie na klimatické zmeny, ako aj na ľudské zdravie, hovoria analytici pre investorov disponujúcich aktívami nad 4 bilióny dolárov. Celosvetový chov hospodárskych zvierat je príčinou 15 % z celkového množstva emisií skleníkových plynov, pričom konzumácia mäsa vo svete stále narastá. Nebezpečnej zmene klimatických podmienok nemožno zabrániť, pokiaľ sa to radikálne neobmedzí. Navyše, mnohí ľudia už teraz zaraďujú do svojich jedálničkov priveľa mäsa, čím si vážne poškodzujú zdravie a spôsobujú veľké výdavky. Živočíšna výroba je taktiež vedúcim činiteľom ďalších problémov, ako napríklad znečisťovania vody alebo rezistencie voči antibiotikám.

Daň z mäsa?
Väčšina ľudí konzumuje príliš veľa mäsa, pričom pomáhajú ničiť svoje zdravie aj životné prostredie. Foto: John Giles/PA / The Guardian

Nová analýza skupiny investorov, Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) iniciatíva, tvrdí, že mäso už nasleduje rovnakú cestu v ústrety „dani z hriechu“, čiže pokute na zníženie spotreby škodlivých produktov, ako tabak, uhlíkové emisie a cukor. Výskum tiež poukazuje na skutočnosť, že téma daní z mäsa už bola diskutovaná v parlamentoch Nemecka, Dánska a Švédska. Čínska vláda zase v roku 2016 znížila svoju maximálnu odporúčanú spotrebu mäsa o 45 %.

„Ak majú politici pokryť skutočné náklady na epidémie ľudstva, akými sú obezita, diabetes a rakovina, a tiež epidémie dobytka, ako napríklad vtáčia chrípka, a zároveň riešiť dvojité výzvy klimatických zmien a rezistencie voči antibiotikám, potom posun od dotovania k zdaňovaniu mäsového priemyslu sa javí ako nevyhnutný,“ povedal Jeremy Coller, zakladateľ FAIRR a investičný riaditeľ súkromnej investičnej spoločnosti Coller Capital. „Prezieraví investori by sa mali pripravovať na tento deň.“

Maria Lettini, riaditeľka FAIRR, povedala: „Ako sa postupne uvádza do praxe Parížska dohoda, je veľmi pravdepodobné, že budeme vidieť opatrenia vlády vedúce k zníženiu vplyvu globálneho sektora živočíšnej výroby na životné prostredie. Pri súčasnom vývoji je zavedenie určitej formy dane z mäsa pravdepodobné v priebehu nasledujúcich piatich až desiatich rokov.“

Krajiny začínajú uplatňovať dane z hriechu, ktoré sú formami konsenzu o škodlivých účinkoch daného produktu, poznamenáva prieskum, a dnes viac ako 180 jurisdikcií zdaňuje tabak, viac ako 60 zdaňuje uhlíkové emisie a najmenej 25 zdaňuje cukor.

Podľa prvej celosvetovej analýzy zdanenia mäsa z roku 2016, dane vo výške 40 % na hovädzie mäso, 20 % na mliečne výrobky a 8,5 % na hydinu by zachránili pol milióna životov ročne a tiež by ušetrili množstvo emisií prispievajúcich ku klimatickým zmenám. Návrhy v Dánsku odporúčali daň vo výške 2.70 $ za kilogram mäsa.

Dane z mäsa sú často vnímané ako politicky nemožné, ale podľa prieskumu vykonaného inštitútom Chatham House v roku 2015 sa spotrebiteľom protivia oveľa menej, ako predpokladajú vlády. Ukázalo sa, že ľudia očakávajú od vlád konanie v prospech celosvetového blaha, ale všeobecné povedomie o škodlivých následkoch spôsobených živočíšnou výrobou je nízke. Jedným z nápadov, ako znížiť odpor, je využívanie ziskov z daní z mäsa na dotovanie zdravých potravín.

„Je len otázkou času, kedy sa stane práve poľnohospodárstvo hlavným zameraním serióznej klimatickej politiky,“ povedal Rob Bailey v Chatham House. „Verejné zdravotníctvo pravdepodobne posilní takéto uznesenie vlády, ako sme to už mohli pozorovať v prípade uhlia a nafty. Dnes je ťažké si vôbec predstaviť nejaké jednotné opatrenia vo veci daní z mäsa, ale očakávam, že v priebehu nasledujúcich 10 až 20 rokov budú dane z mäsa narastať.“

Marco Springmann, účastník programu Oxford Martin, v časti „the Future of Food“ (Budúcnosť potravín) na Oxfordskej univerzite sa vyjadril: „Súčasný rozsah konzumácie mäsa nie je ani zdravý, ani udržateľný. Výdavky spojené s každým z týchto dvoch vplyvov by mohli v budúcnosti dosiahnuť až bilióny. Zdaňovanie mäsa by mohlo byť prvým a dôležitým krokom.“

Potreba vysokej dane z mäsa by sa mohla znížiť objavením prevratných technológií, pomocou ktorých by bolo možné odstrániť väčšinu emisií zo živočíšneho chovu, ale nič také dnes neexistuje, povedala Maria Lettini. Ďalšia, sľubnejšia možnosť sa síce len zrodila, ale rastie rýchlo. Je to výroba takých rastlinných náhrad mäsových výrobkov, akou je napríklad bezmäsitý Impossible burger. Bill Gates už investoval a hlavné mäsové a mliekarenské firmy teraz vkladajú investície, ako aj akvizície do tohto priemyslu.

„Na trhu existujú obrovské príležitosti,“ hovorí Lettini. „Ak by sme mohli začať nahrádzať mäsový proteín rastlinným, ktorý by rovnako vyzeral, chutil a zanechával rovnaký pocit ako mäso, pričom by sa do takéhoto vegetariánskeho burgera s radosťou pustili aj milovníci červeného mäsa, zmenili by sme svet.“Petícia za zníženú DPH na zeleninu, ovocie a potraviny rastlinného pôvodu

Staňte sa srdcom vegánskeho hnutia a pomôžte nám pripravovať viac zaujímavých článkov!

ZDIEĽAŤ