rastlinná strava v školách

Rastlinná strava v školách

Stereotypom o školskej strave môže byť čoskoro koniec. Program Skutočne zdravá škola sa snaží priniesť rastlinné stravovanie do slovenských školských jedální.
Pre Vegánske hody napísala Anna Beláková

Stravovanie v slovenských školských jedálňach je dobre známy problém. Niektoré školy a školské zariadenia sa snažia, aby ich jedálniček bol pestrý a mal pozitívny vplyv na zdravie detí. Rastlinná strava v slovenských školách by tomu mohla pomôcť.

Ostatné školy žiaľ tento problém odsúvajú a naďalej pokračujú v zastaraných stravovacích normách. Práve preto prišiel v tomto roku na Slovensko projekt Skutočne zdravá škola

skutočne zdravá škola

O čo v projekte ide?

“Skutočne zdravá škola je komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme.” (skutocnezdravaskola.sk)

Prostredníctvom programu sa projekt zameriava aj na to, aby sa do školských jedálni dostalo čo najviac sezónnych, kvalitných a čerstvých potravín. Dbá sa tiež na to, aby potraviny boli od lokálnych výrobcov a pestovateľov.

Projekt bol podporený aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, vďaka čomu prichádza k zlepšeniu stravovania na školách.

Rastlinná strava je zdravá strava

rastlinná strava v školách

V programe pomáha množstvo odborníkov, ktorí sa zameriavajú na to, aby rastlinná strava v školách slúžila aj ako prevencia proti rozličným chorobám. Jednou z nich je aj odborná garantka a nutričná vedkyňa Ivana Kachútová, ktorá hovorí, aké zmeny projekt prinesie: 

“V rámci školského stravovania uľahčia vedúcim školských jedální prácu pri príprave vyváženého stravovania. Vďaka úprave aktuálnych Noriem a receptúr pre Školské stravovanie podľa princípov z Aplikácie odpadne vedúcim práca navyše pri prepočte a úprave jednotlivých receptúr. 

Upravené receptúry  budú odrážať aktuálne odporúčania pre výživu detí, čo je dôležité aj z hľadiska primárnej prevencie neprenosných chronických ochorení (tzv. civilizačných ochorení) ako je napríklad diabetes, hypertenzia, rakovina ale aj z hľadiska budovania zdravých stravovacích návykov detí a prevencie podvýživy ako aj obezity a s nimi spojenými zdravotnými ťažkosťami. 

Podávané jedlá budú vďaka postupne realizovaným zmenám okrem iného pripravované iba z čerstvých potravín vysokej kvality bez použitia dochucovadiel. Budú bohatšie na zeleninu, zvýši sa podávanie celozrnných obilninových výrobkov a rastlinných bielkovín, zníži sa podiel pridaného cukru a celkovo budú receptúry nutrične vyváženejšie.”

Ako sa zapojiť a priniesť rastlinnú stravu do škôl?

Zapojiť sa môžu všetky materské, základné a stredné školy, ktoré chcú, aby ich žiaci a študenti mali k dispozícii vyváženú stravu, bohatú na vitamíny a minerály. Na tejto stránke nájdete množstvo inormácií, ako postupovať a čo všetko vám zapojenie do tohto projektu prinesie. Do konca roka 2021 plánuje združenie prijať do projektu okolo 80 škôl z celého Slovenska.

A ak chcete vedieť viac o zdravej strave prečítajte si náš super článok o fermentovaní.

Zdroje:

Program Skutočne zdravá škola

Článok o programe Skutočne zdravá škola na portáli teraz.sk

Článok o programe Skutočne zdravá škola na stránke kavickari.sk

ZDIEĽAŤ