ProtestFest benefit

Tento rok budete mať možnosť podporiť aj alternatívne aktivity v Brne pod hlavičkou ProtestFest v ich vlastnom benefičnom stánku.

Napísali o sebe:
“ProtestFest je festival alternatívnej kultúry a aktivizmu, ktorý od roku 2004 prebieha každoročne v Brne. Festival je od jeho počiatku usporiadávaný skupinou dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú ako v oblasti alternatívnej kultúry, tak v najrôznejších formách aktivizmu.
ProtestFest vznikol na „troskách“ tradičných pouličných streetparties, ktoré nielen v Českej republike prebiehali na prelome tisícročí. Základnou myšlienkou festivalu je vrátiť život na verejné priestranstvá, do ulíc, parkov či na námestia a dať tak ľuďom priestor na otvorenú diskusiu o problémoch, ktoré vnímajú ako celospoločenské.
Je treba zdôrazniť, že ProtestFest je financovaný z benefičných akcií, vlastnými zdrojmi, darmi od individuálnych darcov a výnimočne i nezávislými nadáciami podporujúcimi alternatívne a radikálne aktivity. Organizačný kolektív sa nesnaží o peniaze od takých nadácií a organizácií, ktoré sú financované štátnymi inštitúciami, nadnárodnými korporáciami, Európskou úniu apod.
Festival sa v počas uplynulých desiatich ročníkov venoval najrôznejším témam, napríklad zbrojárskemu veľtrhu IDET, ktorý sa pravidelne konáva v Brne. Profiloval sa tiež ako alternatíva k monštruóznym brnenským oslavám, ktoré nesú podtitul „Brno, mesto uprostred Európy“, či si vzal na mušku stretnutie najsilnejších krajín sveta, zasadanie G8, alebo pokus o umiestnenie amerického protiraketového radaru v ČR. Snažil sa tiež upozorniť na problematiku globálnych klimatických zmien, zaoberal sa tzv. spoločnosťou strachu a neustálym dohľadom, prípadne dopadom reforiem a bojom proti chudobným.
Materiálne, štrukturálne a personálne zázemie ProtestFestu nezostáva ležať ladom ani v období medzi jeho jednotlivými ročníkmi a je využívané na podporu konania iných spriaznených kultúrnych a subverzívnych akcií.”

Pre aktuálne informácie o dianí okolo festivalu sledujte web www.protestfest.cz
alebo facebookové stránky https://www.facebook.com/protestfest.brno .

ZDIEĽAŤ