Bol Buddha vegetarián

Bol Budha vegetarián?

Je možné, že tento dávny osvietenec bol vegetariánom?
Pre Vegánske hody napísala Anna Beláková

Budhovi nasledovníci vyznávajú náboženstvo budhizmus a Budha je pre nich príkladom osvietenia. Budhizmus hlása, aby jeho sa všetci jeho nasledovníci správali tak, aby chránili všetko živé. Bol teda Budha vegetarián?

Kto bol Budha?

Vlastným celým menom Siddhártha Gautama Buddha, žil približne v čase 563 – 483 pred n. l. Narodil sa do kráľovskej rodiny, kde ho od detstva obklopovalo bohatstvo a luxus. V zachovalých textoch je opisovaný ako vysoký, modrooký a silný muž. Píše sa, že keď mal 29 rokov, prvýkrát sa vydal za brány paláca a tam videl utrpenie a chudobu. Zistil, že na svete nič nie je trvalé a preto sa vybral do hôr, kde meditoval a dosiahol osvietenie.

Bol Budha naozaj vegetarián? A ako to vieme?

Zachovali sa spisy, kde Budha hlása, že by sa ľudia, ktorí sa snažia o osvietenie a vyznávajú dnešné náboženstvo budhizmus, mali zdržať mäsa. Za mäso sa podľa týchto spisov považuje všetko, čo sa narodilo z inej bytosti.

Keďže Budha vravel, že ľudia by sa mali starať o všetko živé a nesmú svojimi činmi zabiť žiadneho tvora, znamená to aj to, že nesmú jesť zviera, ktoré zabil niekto iný.

Vďaka zachovaným Budhovým slovám vieme predpokladať, že Budha naozaj bol vegetariánom. Aj keď mnoho ľudí bude stále tvrdiť, že to nie je presvedčivý dôkaz, môže sa každý rozhodnúť, čomu bude veriť.

Zdroje:

https://www.theosophical.org/publications/quest-magazine/2901

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhist_vegetarianism

https://ivu.org/history/east/buddha.html

https://medium.com/interfaith-now/what-does-buddhism-say-about-vegetarianism-7dcb2bc2a84

https://sk.wikipedia.org/wiki/Budhizmus

ZDIEĽAŤ