OBRAZ – Obránci zvířat

V sekcii krátkych prezentácii vám svoje aktivity priblíži novovzniknuté združenie OBRAZ – Obránci zvířat z Českej Republiky.

“Cílem organizace Obraz – obránci zvířat je aktivní a efektivní ochrana zvířat prosazováním legislativních změn a osvětou jednotlivců. První významnou iniciativou, kterou se v této oblasti vyvíjí, je kampaň za zákaz kožešinových farem v České republice. Hlásí se bezvýhradně k principu nenásilí a respektu k demokratickým hodnotám.

Přednáška bude zhruba na 30 min., seznámíme v ní s naší organizací, s kampaní, s dosavadními úspěchy a krátce nastíníme, kam chceme do chceme do budoucna směřovat. Součástí bude promítnutí kampaňového videa, které ukazuje situaci na českých kožešinových farmách.”

Facebook

Web