Prednáška Ing. Jána Šlinského

Na Vegánskych hodoch budete mať možnosť vypočuť si prednášku Ing. Jána Šlinského na tému „Zelenina z Agrokruhu – prírode aj ľuďom k duhu – praktický spôsob vytvárania svojpomocných samozásobiteľských záhrad.“

Ekologický samostatne hospodariaci roľník. Vyštudoval Vysokú školu zemědělskú v Brne, Fakultu zahradnictví Lednice na Morave. Autor trvalo udržateľného systému pestovania a odbytu zeleniny AgroKruh. Už 20 rokov sa prakticky usiluje vytvoriť duplikovateľný model malej rodinnej farmy s dôrazom na princíp trvalej udržateľnosti života a ľudskosti.

„Dosť bolo reči, je čas konať. Nie je v silách jednotlivca ekologicky pomôcť celej Zemi. Každý z nás však môže pomôcť konkrétnemu miestu na Zemi. Musí však byť dostatočne vzdelaný a zručný, a musí mať to miesto rád.“

ZDIEĽAŤ