Prednáška Ing. Jána Šlinského

Na Vegánskych hodoch budete mať možnosť vypočuť si prednášku Ing. Jána Šlinského na tému „Zelenina z Agrokruhu – prírode aj ľuďom k duhu – praktický spôsob vytvárania svojpomocných samozásobiteľských záhrad.“ Ekologický samostatne hospodariaci roľník. Vyštudoval Vysokú školu zemědělskú v Brne, Fakultu zahradnictví Lednice na Morave. Autor trvalo udržateľného systému pestovania a odbytu zeleniny AgroKruh. Už… Pokračovať v čítaní Prednáška Ing. Jána Šlinského