Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/5/8/5867d9a0-bd7d-4d69-a5f5-69a676dd326e/veganskehody.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
70% odlesnenej plochy amazonského pralesa bolo vyrúbanej kvôli chovu dobytka. - Vegánske hody

70% odlesnenej plochy amazonského pralesa bolo vyrúbanej kvôli chovu dobytka.

Živočíšna výroba je hlavnou príčinou výrubu pralesov. Každý rok takto zmizne les o rozlohe Česka a Slovenska.

Rastúci dopyt po živočíšnych produktoch so sebou prináša aj rastúcu potrebu pôdy. Či už priamo kvôli tvorbe pastvín pre dobytok, alebo pre tvorbu polí pre pestovanie krmiva pre dobytok vo veľkochovoch. To sa zároveň ukázalo byť hnacím motorom výrubu amazonského pralesa, avšak rovnako aj dažďových pralesov a lesov v iných častiach sveta. Poľnohospodárstvo je tak hlavnou príčinou výrubu svetových lesov, pričom najvýznamnejší podiel zodpovednosti pripadá na živočíšnu výrobu. Podľa správy Organizácie OSN pre potraviny a poľnohospodárstvo, až 70% vyrúbanej plochy amazonského pralesa slúži pre chov dobytka. Dažďové pralesy, ako ten amazonský, pri tom skrývajú viac ako 50% svetovej suchozemskej biodiverzity. To znamená, že v nich žije viac ako polovica všetkých suchozemských druhov, ktoré sa tak ocitli v priamom ohrození vyhubením.

Zdroj: www.greenbuildingpress.co.uk

70% podiel na výrube pralesov, je však podľa niektorých zdrojov len konzervatívny odhad a analýza Svetovej Banky hovorí o ešte vyššom percente. Pokiaľ tak vezmeme do úvahy časť pôdy, ktorá slúži na sezónnu rotáciu pastvín, dostaneme sa podľa autorov analýzy až na 88% odlesnenej plochy pralesa, ktorá slúži pre chov dobytka. Oproti roku 1970 tak až 91% prírastku vyrúbaného pralesa pripadlo chovu dobytka. Prichádzajú tak k záveru, že hlavnou príčinou odlesňovania v Amazonskom regióne je chov dobytka, pričom je to pokračujúci a zotrvačný proces.

 

Každé dve sekundy jedno futbalové ihrisko

Každý rok tak zmizne z povrchu zeme 130 000 km2 lesa. To je údaj ťažko predstaviteľný. Lepší obraz ale získame porovnaním so známymi plochami. Napríklad najbežnejšie profesionálne futbalové ihrisko v Európe má plochu 7140 m2. Pri tomto tempe zmiznú zo sveta každé dve sekundy lesy o rozlohe jedného takéhoto ihriska. Za celý rok je to v konečnom dôsledku plocha lesa o rozlohe celého Česka a Slovenska.

Zdroj: www.greenpeace.org

Živočíšna výroba sa tak dramaticky podpisuje na zmenách v rozlohe lesov, vrátane tých najcennejších dažďových pralesov. Expanzia pastvín a polí na pestovanie krmiva pre hospodárske zvieratá postupne zužuje priestor, ktorý dovtedy obývali divoko žijúce zvieratá. Nekonečne pestré ekosystémy, akým sú napríklad amazonské pralesy, sú nahrádzané monokultúrami, či už ide o dobytok, alebo krmné plodiny ako sója či kukurica. Pestrosť života na zemi je tak v priamom ohrození živočíšnou výrobou a tá sa dramaticky rozrastá na úkor tých najvzácnejších svetových ekosystémov.

O rozmachu deštrukcie najcennejších ekosystémov a dažďových pralesov rozhodujeme aj my. Toto rozhodnutie robíme pri každom jednom svojom jedle. Rozhodnime sa zachovať toto prírodné dedičstvo, vyraďme zo svojho jedálnička živočíšne výrobky a rozhodnime sa už dnes, jesť pre lepší svet!

Pre viac informácií o dôsledkoch živočíšnej výroby, o vegánstve a o kampani #JemPreLepsiSvet, sledujte našu stránku www.veganskehody.sk

logo-banner3

Použité zdroje:
http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e02.pdf
Livestock’s long shadow – ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e.pdf
http://books.google.sk/books/about/Footprints_in_the_Jungle_Natural_Resourc.html?id=fcuiWoDn1AEC&redir_esc=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15060/277150PAPER0wbwp0no1022.pdf?sequence=1

ZDIEĽAŤ