Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/5/8/5867d9a0-bd7d-4d69-a5f5-69a676dd326e/veganskehody.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Živočíšna výroba spotrebuje až 29% z celkovej spotreby vody v poľnohospodárstve. - Vegánske hody

Živočíšna výroba spotrebuje až 29% z celkovej spotreby vody v poľnohospodárstve.

Spotreba vody ľudí straší nie len kvôli vysokým účtom. Voda, ktorá tvorí väčšinu ľudského tela, je pre nás nenahraditeľnou tekutinou. Pre jednu pätinu sveta je dostupnosť vody luxusom, napriek tomu však tretinu vody v poľnohospodárstve spotrebuje živočíšna výroba.

Aj keď to v našich geografických podmienkach veľmi nepociťujeme, dostupnosť čistej a pitnej vody sa stáva vo svete čoraz väčším problémom a s jej nedostatkom denne zápasí viac ako 1,2 miliardy ľudí. Vodu sa snažíme šetriť na každom kroku. Či už pri sprchovaní, umývaní zubov, umývaní riadu či splachovaní. Našej pozornosti však často uniká, koľko vody sa spotrebuje na zabezpečenie našej stravy. A práve v tejto oblasti zohráva svoju veľkú rolu živočíšna výroba. Tá sa totiž na celkovej spotrebe vody v poľnohospodárstve, podieľa až z 29%. Poľnohospodárstvo spotrebuje približne 70% celkovej spotreby vody ľudstva, takže chov hospodárskych zvierat spotrebuje približne 1/5 všetkej ľudskej spotreby vody.

Zdroj: http://balaramranasingh.blogspot.sk

Z celkovej spotreby vody zaberá pestovanie obilnín 27%, chov zvierat kvôli mäsu 22% a kvôli chov zvierat kvôli mliečnym výrobkom 7%. Živočíšna výroba tak spotrebuje takmer 1/3 všetkej vody v poľnohospodárstve. Samozrejme to nezahŕňa len vodu, ktorú zvieratá priamo vypijú, ale aj vodu spotrebovanú na pestovanie krmiva pre zvieratá.

Tým ale celý problém ešte nekončí. Podľa správy Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo OSN (FAO) z roku 2006, je živočíšna výroba zároveň aj jedným z najväčších znečisťovateľov vody. V USA sa chovu dobytka prisudzuje 55% erózie pôdy, 32% znečistenia vody dusíkom a 33% fosforom. Taktiež sa významne podieľa na znečistení vody pesticídmi (37% presticídov využitých v USA), antibiotikami (50% antibiotík použitých v USA) a ťažkými kovmi.

Zdroj: Wikipédia

Táto správa konštatuje, že živočíšna výroba má enormný dopad na spotrebu vody, kvalitu vody, hydrológiu a vodné ekosystémy. Zdôrazňuje tak následky chovu hospodárskych zvierat, nielen v rovine ich spotreby vody, ale aj v rovine jej znečistenia. Taktiež zdôrazňujú, že miera znečistenia vody chovom hospodárskych zvierat rastie spolu s chudobou krajín, kde tieto zvieratá chovajú. Rástúci trend spotreby mäsa v rozvojových krajinách, tak má potenciál problémy s dostupnosťou pitnej vody ešte viac prehĺbiť. Spotreba vody v poľnohospodárstve, na ktorej má živočíšna výroba svoj takmer tretinový podiel, tak podľa správy FAO o riešenií nedostatkov vody, v niektorých oblastiach zhoršuje nedostatok vody a zhoršuje ho dokonca aj v oblastiach s relatívnym dostatkom vody.

Celkovo tak živočíšna výroba tvorí nie len odvetvie s obrovskou spotrebou vody, ale zároveň sa ešte viac podpisuje na znečisťovaní vody vo svete. Ako spotrebitelia tak pri každom jedle stojíme pred rozhodnutím, či sa budeme spolupodieľať na plytvaní a znečisťovaní vody, alebo sa vydáme cestou udržateľnosti, rozhodneme sa vyradiť z jedálnička živočíšne produkty a začneme jesť pre lepší svet.

Pre viac informácií o dôsledkoch živočíšnej výroby, o vegánstve a o kampani #JemPreLepsiSvet, sledujte našu stránku www.veganskehody.sk

logo-banner3

Použité zdroje:
http://vitalsigns.worldwatch.org/node/180
http://www.waterfootprint.org/Reports/Hoekstra-Mekonnen-2012-WaterFootprint-of-Humanity.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf

ZDIEĽAŤ